logo het groot gevolg

Nederlandse Carnavalsstichting Het Groot Gevolg

Nederlandse Carnavalcultuur opgenomen in Netwerk van Immaterieel Erfgoed Nederland

Vandaag maakte het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland bekend dat ze de Nederlandse
Carnavalcultuur heeft opgenomen in haar netwerk.

Met de woorden: “Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland heeft bevestigd dat de
Nederlandse Carnavalcultuur aan de criteria voor immaterieel erfgoed voldoet zoals gesteld in het
UNESCO Verdrag inzake de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed, en heeft de aanmelding
zichtbaar gemaakt op: www.immaterieelerfgoed.nl” werden de initiatiefnemers verblijd.

Carnaval maakt al eeuwen deel uit van onze cultuur. Dankzij de diversiteit van dit feest voelt vrijwel
iedereen zich vrolijk en gelukkig. Door deze diversiteit vast te leggen en breed uit te dragen, voelen
meer Nederlanders zich welkom om van carnaval te genieten. Daarom zal de Nederlandse
carnavalcultuur door UNESCO moeten worden aangemerkt als immaterieel cultureel erfgoed. Dat is
de stellige overtuiging van de mensen achter de Nederlandse Carnavalsstichting Het Groot Gevolg en
de voltallige achterban van 108 prinsen, prinsessen en Grootvorsten. Zij ondertekenden het
gedachtegoed van Het Groot Gevolg.

Diversiteit

“In Brabant, Limburg en vele steden en dorpen daarbuiten verlangen mensen het hele jaar door naar
dit feest. Het is met al zijn rituelen en tradities deel geworden van wie we zijn. Het is ons erfgoed dat
we van generatie op generatie doorgeven. Een feest dat actueel blijft dankzij de overeenkomsten en
enorme diversiteit van de activiteiten. Carnaval past zich steeds weer aan, waardoor het voor jong én
oud leuk blijft. Wij willen die diversiteit juist in stand houden, zodat carnaval toegankelijker wordt
voor steeds meer Nederlanders.”

Zomercarnaval

In 2020 nomineerde toenmalig minister Van Engelshoven van Cultuur het Rotterdamse
Zomercarnaval met hun de bonte stoet praalwagens, carnavalsgroepen en dansers voor de
internationale Unesco-lijst. Ze zei dat het evenement de diversiteit van Nederland weerspiegelt en
mensen verbindt. Deze nominatie resulteerde onlangs in toelating van dit type carnaval tot de
internationale lijst. Met de aanmelding van de Nederlandse Carnavalcultuur hopen de mensen achter
Het Groot Gevolg de algehele perceptie van niet-deelnemers aan het carnavalsfeest, dat het een
losbandig en plat zuipfeest is, te veranderen. En dat de Nederlandse Carnavalcultuur met hun
eeuwenoude tradities en diversiteit ook in the Immateriële Erfgoed picture mag!

De website van de stichting, www.hetgrootgevolg.nl, dient ondertussen als kennisbank en vraagbaak
over het hedendaagse carnaval en de bijbehorende cultuur en daar vindt u ook de wetenschappelijke
onderbouwing van het sociologische en sociaalpsychologisch aspect van het vieren van carnaval.