logo het groot gevolg

Nederlandse Carnavalsstichting Het Groot Gevolg

Nederlandse Carnavalcultuur opgenomen in Netwerk van Immaterieel Erfgoed Nederland

Nederlandse Carnavalcultuur opgenomen in Netwerk van Immaterieel Erfgoed Nederland

Vandaag maakte het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland bekend dat ze de NederlandseCarnavalcultuur heeft opgenomen in haar netwerk. Met de woorden: “Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland heeft bevestigd dat deNederlandse Carnavalcultuur aan de criteria voor immaterieel erfgoed voldoet zoals gesteld in hetUNESCO Verdrag inzake de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed, en heeft de aanmeldingzichtbaar gemaakt op: www.immaterieelerfgoed.nl” […]

Carnavalscultuur op lijst Immaterieel Erfgoed

Carnavalscultuur op lijst Immaterieel Erfgoed

De oprichting van de Nederlandse Carnavalsstichting Het Groot Gevolg was een belangrijke stap in het streven om carnaval en de vreugde die ermee gepaard gaat op de Unesco Immaterieel Cultureel Werelderfgoedlijst te krijgen. Onlangs is de aanmelding bij het kenniscentrum voor Immaterieel Erfgoed Nederland afgerond, waarmee Het Groot Gevolg en de Carnavalscultuur in Nederland nu […]

Carnaval is van ons allemaal

Carnaval is van ons allemaal; een petitie

Om zoveel mogelijk carnavalsprinsen – en daardoor ook vertegenwoordigers van honderdduizenden carnavalsvierders – de vraag te kunnen stellen of zij de mening zijn toegedaan dat carnaval van ons allemaal is en dat de diversiteit van het feest gewaarborgd moet blijven, werd in februari van 2020 de jaarlijkse Prinsenreceptie op het Brabantse provinciehuis in ’s-Hertogenbosch verrast […]

Carnaval is veel meer dan een plat zuipfeest

carnaval is meer dan een plat zuipfeest

Om duidelijk te maken dat carnaval veel meer is dan een plat zuipfeest en om de impact vandat idee zo groot mogelijk te laten zijn, maakten de mensen achter Het Groot Gevolg enkelekorte filmpjes waarin de diversiteit van carnaval tot uiting komt. Zelfs begenadigd(stem)acteur Frank Lammers verleende met liefde zijn medewerking daaraan. Vooral voor een […]